Possibilities

Enjoy your learning!

KMT - complex prevention and solution of learning disabilities and difficulties with personalized developmental movements.

From children to adults!

Individual or group steps  for your effective development! 

Therapy has 8-15 consultation! 

Let's practice 20 minutes 4-5 times a week!

Development of skills

There are many learning techniques. They could improve your success. To have an effective strategy for studying, it is best to combine several methods together.Let's find together which are yours. 

ARTcoWORKers  

We zijn samenwerking is in het leven geroepen om de creatieve sector te ondersteunen met het oog op innovatie en de uitwisseling van goede praktijken. De titel van het project : ARTcoWORKers, Kunst en mensen met een handicap - coöperatief digitaal werken voor inclusie tijdens de pandemie. Werkt en/of woont u in Nederland? Helpt u ons mee door deze in te vullen? Zo ja, vult u deze dan graag vóór 8 september. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Vragenlijst- ''ArtcoWORKers'' - Mensen met een beperking: 

https://forms.gle/PdEF8aNAaTmaJJ2M8


Vragenlijst- ''ArtcoWORKers'' - Cultuurwerkers
https://forms.gle/QDwnCKkDEFHpqmmB6


Partnerorganisaties:
- VSBI Verein zur sozialen und beruflichen Integration e.V., GERMANY
- KOPF, HAND und FUSS gemeinnützige Gesellschaft für Bildung mbH, GERMANY
- People First Association, HUNGARY
- Citizen's Association for Multimedia Art Theater, Creativity and Culture SHADOWS AND CLOUDS Skopje, The Republic of North MACEDONIA
- VitalPed, NETHERLANDS