Kunst en mensen met een handicap - coöperatief digitaal werken voor inclusie

ARTcoWORKers

We zijn samenwerking is in het leven geroepen om de creatieve sector te ondersteunen met het oog op innovatie en de uitwisseling van goede praktijken. De titel van het project : ARTcoWORKers, Kunst en mensen met een handicap - coöperatief digitaal werken voor inclusie tijdens de pandemie. Werkt en/of woont u in Nederland? Helpt u ons mee door deze in te vullen? Zo ja, vult u deze dan graag vóór 8 september. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Vragenlijst- ''ArtcoWORKers'' - Mensen met een beperking:

https://forms.gle/PdEF8aNAaTmaJJ2M8 


Vragenlijst- ''ArtcoWORKers'' - Cultuurwerkers
https://forms.gle/QDwnCKkDEFHpqmmB6 


English version: 

Questionnaire "ArtcoWORKers" - People with Disabilities 

https://forms.gle/7zhB5c84xtKWo2K2A

Questionnaire "ArtcoWORKers" - Cultural Workers

https://forms.gle/VJF8Binv1x7AFBqu5

 

Titel van het project: ARTcoWORKers, Kunst en mensen met een handicap - coöperatief digitaal werken voor inclusie tijdens de pandemie

Projectperiode: 01.04.2021. - 31.03.2023.

Ondersteuner: Erasmus+ KA2

Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken, KA227, Partnerschappen voor creativiteit


Partnerorganisaties:

 • VSBI Verein zur sozialen und beruflichen Integration e.V., Duitsland
 • KOPF, HAND und FUSS gemeinnützige Gesellschaft für Bildung mbH, Duitsland
 • People First Association, Hongarije
 • Citizen's Association for Multimedia Art Theater, Creativity and Culture SHADOWS AND CLOUDS Skopje, Noord-Macedonië
 • VitalPed, Nederland


Projectoverzicht in een notendop:

De Corona-pandemie is voor iedereen de meest schokkende gebeurtenis geweest van de afgelopen tijd. Het heeft negatieve gevolgen gehad maar we hebben er ook veel van geleerd. Dit is de moeite waard om in de toekomst te benutten. We hebben geleerd dat er grote behoefte is aan samenwerking en vereende krachten. Een andere les is dat er bepaalde groepen in de samenleving veel zwaarder worden getroffen door een soortgelijk crisis. Vooral deze groepen hebben hulp nodig. Het doel van het ArtcoWORKers project is terug te vinden in zijn naam: vier landen werken samen om mensen met een beperking die in vergelijkbare moeilijke situaties zijn te helpen met behulp van kunst, de meest gebruikte en door iedereen begrepen taal. Ondertussen sensibiliseren we mensen voor sociale inclusie en tonen we een nieuwe weg voor kunstenaars die ook sterk worden getroffen door de pandemie.

Iets meer details over het project:

We willen mensen met een handicap voorzien van de nodige instrumenten en vaardigheden om creatieve en innovatieve oplossingen te kunnen vinden tegen het risico van uitsluiting en sociaal isolement. Het is belangrijk om de inclusie van mensen met een beperking te kunnen verzekeren, zelfs tijdens de pandemie. In het bijzonder wordt er gezocht naar mogelijkheden hoe de culturele en creatieve industrie deze maatschappelijke uitdagingen kan aangaan en een eigen bijdrage kan leveren aan het overwinnen van de pandemie. Er dient ook bijzondere aandacht te worden besteed aan creatievelingen en kunstenaars met een handicap.

De culturele en creatieve industrieën werden door aanzienlijke beperkingen, lockdowns en werkloosheid getroffen waarbij vooral kunstenaars en cultuurwerkers met een beperking werden hard geraakt. Daarom zagen we de behoefte aan een transnationaal project, dat aan de ene kant de uitwisseling van ervaringen van mensen met een handicap en de kunst- en culturele industrie uit verschillende landen organiseert. Aan de andere kant helpt het om de vele middelen en creativiteit van de stakeholdergroepen zich te manifesteren door middel van coöperatieve training in kunst en cultuur. Daarnaast helpt het om de manier te vinden waarop gelijke rechten en zelfbeschikking geëist kan worden, om de beperkingen van de pandemie te overwinnen en om samen te werken in een eerlijke manier om nieuwe zakenkansen, werkgelegenheid en daardoor inkomens te creëren.

Het project zal vier kernresultaten opleveren:

 1. De ARTcoWORKers Methodologie
 2. De ARTcoWORKers Leerplan en cursus voor mensen met een handicap op het gebied van actief burgerschap en creatief werk
 3. De ARTcoWORKers Podiumkunsten - 6 schaduwtheatervoorstellingen
 4. Het digitale ARTcoWORKers Platform/Tool Box

We werken samen met experts op het gebied van inclusie in de volwasseneneducatie, organisaties voor zelfrepresentatie van mensen met een beperking, pedagogische en opleidingsdeskundigen, artiesten en theaterunies, evenals een specialist in creatieve en inclusieve coworking en virtuele onderwerpen. De geografische, structurele en zakelijke diversiteit maakt dit consortium zeer competent en sterk.

Het project zal de volgende hoofdeffecten hebben:

 • Mensen met een handicap zullen bevoegd en bekwaam zijn om kunst en theater te gebruiken voor zelfrepresentatie en om het verkrijgen van gelijke rechten tijdens een pandemie, maar ook in andere situaties van discriminatie.
 • Mensen met een handicap zullen betere en gelijke toegang hebben tot leermogelijkheden voor volwassenen, met name tot digitale leermiddelen.
 • Het lokale, regionale en nationale publiek en de politieke besluitvormers zijn beter geïnformeerd over de UN CRPD, de rechten van mensen met een handicap in het algemeen en tijdens een pandemie. Daarnaast zijn ze begonnen de discriminatie en segregatie van mensen met een handicap in instellingen en thuis te verminderen.
 • De samenwerking tussen organisaties voor volwasseneneducatie en bedrijven in de kunst- en cultuursector zal tot een versterking van de creativiteit in formeel en niet-formeel onderwijs leiden. In beide sectoren ontstaan ​​nieuwe vaardigheden en competenties.
 • De betrokken kunst-, cultuur- en creatieve industrie zullen samen met mensen met een handicap nieuwe zakelijke en arbeidsmogelijkheden vinden.
 • Mensen met een beperking krijgen de kans om als kunstenaar en in de culturele sector te werken.