Folyamatos adományozás- A re-education modellprogram résztvevői számára

2021.02.12

Betekintés a salgótarjáni Általános Iskola Kollégium gyermekcsoportja által osztályfőnökük támogatásával a Presley Ridge Re-EDucation világába  2018. május 30-ai látogatás alapján. 

A találkozásunk témája a tanulási képességfejlesztésre építkezett komplex iskolaérettség vizsgálattal és az idegrendszer érését támogató mozgásfejlesztő gyakorlatokkal. 

Az intézmény pedagógusai, szociálpedagógusai olyan gyerekeket fogadnak, akiket beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, értelmi fogyatékossággal, hiperkinetikus magatartással diagnosztizáltak, továbbá olyan szociális háttérrel rendelkeznek, mely a gyermek testi, lelki, értelmi és erkölcsi fejlődését nem megfelelően biztosítja.

A kollégium programjának alapja a Nicholas Hobbs által (1960-as években kidolgozott) Presley Ridge Re-EDucation (magatartási- és viselkedésminták újra tanítása) nevelési filozófia: A  gyerekek és fiatalok ökológiáját szem előtt tartó és az erősségekre koncentráló intervenciós rendszer. A problémás magatartás nem a gyerek bensőjéből fakad, hanem egy tanult mechanizmus, amely a környezethez való adaptálódást, illetve az onnan érkező hatásokkal való megbirkózást segíti elő.

A gyermek képes új, hatékony viselkedési formákat megtanulni a régi, számára bajt okozó viselkedésformák helyett.

A kollégium célja

A vesszőparipa a csoportban való nevelés, ahol a gyermek megtanulja, hogyan kell alkalmazkodni az élet különböző területein. A gyermekek csoportos megküzdési technikákat sajátítanak el a természetes közösségükben, az osztályban, ahol megfelelő visszajelzést kaphatnak a viselkedésükről. A csoportkohézió és az egyéni felelősségvállalás erősítése érdekében történik az egyéni és csoportcél kitűzése a gyermekek bevonásával. A csoportkohézió a nehezen kezelhető és deviáns tagokra nagy kontrollt gyakorol.

Ebben a támogató közegben az élménypedagógia módszerei érvényesülnek készség- és képességfejlesztéssel. A tapasztalati tanulás során folyamatos a tervezés, cselekvés, értékelés és alkalmazás körforgása, a kockázat elutasítása helyett a kockázat megfelelő kezelésére ösztönöz. A változás következmény.A cél elérése hosszú idő, a tanulási folyamat számos tapasztalattal jár. 

Az értékelés

Tallérokkal történik a gyermek tevékenységének, viselkedésének (például tanórai szorgalom, társak segítése, utazás az iskolába, szabadidős magatartás, ebédlői viselkedés, egyéni cél...) értékelése. Erre naponta kerül sor a talléros lap kitöltésével a napzáró beszélgetőkör keretében, ahol a gyermek önértékelő képességfejlesztésére is sor kerül, hiszen ő maga tölti ki lapját. Egész nap visszacsatolást kap a gyermek a felnőttől, mely előrevetíti a nap végi értékelést, esetleg tallérvesztést. Érdemjegy vagy egyéb értékelés nincs. Egy nap 38 tallér szerezhető. A hónap végén összeadódnak a tallérok, ami a helyi talléros boltban váltható be. Két dolog vásárolható egy tallérvásár alkalmával, amiből kötelező minimum egy szükséges dolog megvétele (például tusfürdő, fogkrém, fogkefe, ceruza, radír, füzetek...). A fiatalok a maradék tallért tetszőleges dolgokra költhetik el (csokoládé, chips, parfüm, apró játék...). A begyűjtött tallérokból adózni is kell, mégpedig a kollégium közüzemi dolgainak használatáért.

A gyermekkorban megismert rendszer elsajátításával a magatartásmódosító tallérrendszer hozzájárul a felnőtt élethez szükséges önálló életvezetési ismeretekhez, a fizetés beosztásának, elköltésének hatékonyságához.


Módszerek:

Magatartásmenedzsment rendszer

Egyéni és csoportcélok

Egyéni és csoportos értékelés

Napindító és napzáró beszélgető kör

Egyéni szerződések

 Problémamegoldó, kerekasztal beszélgető kör (esetmegbeszélés)

Élménypedagógia 

A főállású osztályfőnök/nevelő

- magatartásmódosító pontrendszer pontos, folyamatos működtetéséért felelős

- a legtöbb időt tölti a fiatalokkal

- folyamatosan ösztönzi a csoportot arra, hogy jobban működő csoporttá váljanak

- támogatja azokat a fiatalokat, akik még nem képesek a csoporttal tartani

- szükség esetén részt vesz az óravezetésben

- kapcsolatot tart a szülőkkel, családokkal

Helyszínek:

• Dominó Általános Iskola, Budapest
• Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola, Budapest
• Salgótarján Központi Általános Iskola és Diákotthon
• Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr