Témák

család        tehetséggondozás       felzárkóztatás      együttműködések     interjúk                     gyerekek         fejlesztőpedagógia           oktatási innováció          tréningek                              magyar nyelv oktatása           tanácsadás           egészséges életmód                                     neuropedagógia         szakemberek                        


Bemutatkozás

A szórakoztató és sokrétű tanulás érdekében a tudományterületek információcseréjét támogatom interjúk, projektek, rendezvények szervezésével és bemutatásával.

Az élet tele van számos kihívással, izgalommal, mindemellett napi tanulási folyamatainkat számos tényező befolyásolhatja (például a táplálkozás-, az alvás-, a mozgás minősége, az idegrendszer-érés folyamata, a fejlődés menete, a stressz oldása, a motiváció keresése és fenntartása, a tanulásmódszertan, tanulási nehézség, az önismeret).

Mindezekre tanulmányaim, gyakorlati tapasztalataim átadásával igyekszem megoldást nyújtani tanácsadással, egyéni -és csoportos foglalkozásokkal, előadásokkal a Vitalped szakmai csoport támogatásával és közreműködésével.

Kiknek?

 • Családoknak
 • Tanulóknak
 • A pedagógia világában tevékenykedőknek

       Mityók-Pálfalvi IvettNehezebben megy a tanulás? Kapcsolatfelvételre fel!

Van egy izgalmas ötlet és nincs aki meghallja? Jelentésre fel!

Fejlesztőfoglalkozásaim

Örömteli kalandot kívánok az élet és a saját én felfedezéséhez!

Rólam


Neveléstudomány területén egyetemi végzettséggel rendelkezem, továbbá a kommunikáció tudományában szereztem minősítéseket. Az Alpen Adria Universität tanulója voltam, kommunikáció, többnyelvűség és Gender-tanulmányok fakultációkat választottam.   Az évek során neveléspszichológiai, médiapedagógiai, játékpedagógiai, tanulásszervezési tevékenységek által gyűjtöttem jógyakorlatokat tanári és projektvezetői beosztásban. Kalandos utazásokat tettem, számos teóriát gyakorlatba ültethettem fiatal önkéntesek mentoraként  és közösségszervezőként magyar és külföldi területeken fiatalok a fiatalokért, fiatalok az idősekért, fiatalok a hátrányos helyzetűekért  témakörben.

Mindennapjaim eleme a magyar nyelv és kultúra átadása,  főként a többnyelvű gyerekek számára. Komplex mozgásfejlesztőként  és tanulásmódszertan oktatóként pedig a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására összpontosítok, mindezek rizikófaktoraival foglalkozom komplex módon, tehát például az egészséges életmód és neuropedagógiai megközelítéssel is.


Lépések a személyiség kibontakozásáért

Amennyiben a testi, szellemi, lelki ideiglenes akadályokat hatékonyan kezeltük vagy kezeljük, elérhetünk sikereket a zene, képzőművészet, sport, tánc, iparművészet, idegen nyelv, matematika, tudomány és sok más egyéb területen, ki-ki melyik részén. A mellékelt ábra, a Piirto-modell a tehetség fajtáit differenciáltan mutatja. Főként e területek támogatása köré épül fel a Vitalped szolgáltatása.


Elérhető, hogy arányban legyen a teljesítmény a befektetett munkával! 

Javulhat a figyelem, a koncentráció, az emlékezet és a teljesítmény minősége! 

Létezik szakszerű, hatékony támogatás a nehézségek legyőzésére! 

Lehet öröm az élethosszig tartó tanulás!

Cél:

 • Fejlesztőfoglalkozások, tehetséggondozó programok terjesztése, támogatása és eredményes véghezvitele a gyerekek, fiatalok és felnőttek életében.

  A személyiség széleskörű kibontakozásának lehetőségének támogatása.
 • A szolgáltatások és a cikkek palettája az idegrendszer-érés, a fejlődéslélektan, a test biokémiája, a táplálkozás, a mozgás és a szociális kapcsolati lehetőségek mentén építkezik a korszerű, tudományos nézetek pártfogásával egybekötve.
 • Széles korskálán keresztül a tehetséggondozás és a felzárkóztatás megvalósítását szolgálja komplex megközelítéssel.
 • A szakmai hálózatba való jelentkezés lehetséges! Itt az alkalom!

Mit és Miért?
Mit és Miért?

A személyiség kibontakozásának útjába  akadályok kerülhetnek. A Vitalped csoportja komplex megközelítéssel és széleskörű megoldási technikákkal támogatja ennek a helyzetnek a megoldását.

 • Személyes és skype-konzultáció
 • Egyéni és csoportos foglalkozások
 • Továbbképzések, konferenciák, szakmai fordítások üzeneteinek továbbítása, hirdetése
 • Kompetenciafejlesztés
 • Szakemberekkel együttműködés (pedagógus, pszichológus, kineziológus, dietetikus, trénerek, coachok...)

Fejlesztőfoglalkozásoknál bővebb információ olvasható:

 • a magyar nyelv oktatásáról többnyelvűek részére
 • tanulásmódszertan
 • KMT-módszer a tanulási nehézség ellen

Jelenleg elérhető szolgáltatásaink. (A szóra kattintva megtekinthető.)