Kétnyelvűség, többnyelvűség

2021.02.12

A természetes helyzetekben történő nyelvelsajátítás sikerének érdekében ajánlom Csiszár Rita Két- ​és többnyelvű gyermeknevelés a mindennapokban című könyvét. Azokat az eseteket mutatja be, amikor a gyermek már a családban, vagy egy idegen nyelvű környezetben kerül kapcsolatba egy vagy több új nyelvvel.

Ez a kézikönyv hasznos ismeretekkel és tanácsokkal látja el a különböző életkorú, két- és többnyelvű gyermeket nevelő családokat. Megpróbál választ adni mindazokra a mindennapi életben felmerülő kérdésekre, amelyek az érintetteket foglalkoztatják. A kiadvány gerincét 112 kérdés és felelet képezi.

Az első fejezet a két- és többnyelvűséggel kapcsolatos általános kérdéseket taglalja, majd megtudjuk, hogy milyen hasonlóságok és különbségek vannak a nyelvelsajátítás folyamatában, ha a gyermek egy, kettő vagy éppen három nyelvvel kerül kapcsolatba, illetve, ha egyidejűleg, vagy, ha egymást követően ismerkedik meg a különböző nyelvekkel, milyen jellegzetességei vannak a két- és többnyelvűek nyelvhasználatának a későbbi életkorban. A harmadik fejezet a családi nyelvhasználatot tárgyalja. Végezetül a tanulással és a tanítással kapcsolatos kérdéskör merül fel, amit egy rövid, problémák című fejezet zárja, amely a beszéd- és a nyelvi fejlődés zavaraival foglalkozik.