A tanulási nehézségek megelőzése és oldása

2021.02.12

A komplex mozgásterápiás fejlesztés a tanulási nehézségek és magatartászavarok megelőzésére és oldására (KMT)

Carl Henry Delacato neurológus által kidolgozott módszer alapján fejlesztette ki Kulcsár Mihályné orvosokkal együttműködve. A tanulási képesség fejlesztése az idegrendszer érése és a mozgásfejlődés közötti összefüggésekkel, ezek tanulásra gyakorolt hatásaival foglalkozik a személyiségfejlődés törvényszerűségeinek figyelembe vételével. 

 • A KMT egy hatékony fejlesztő módszer már 4-6 éves kortól. 
 • Prevenció és korrekció felső korhatár nélkül. 
 • Segít a gyermeknek felkészülni az iskolára, vagy ha már iskolás több sikerélményhez jutni! Számos óvoda és iskola alkalmazza a módszert! 
 • Felnőttkorban is hatékony!
 • Támogatja a motiváció megteremtését és a tanulási képesség fejlesztését! 

A mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll az idegrendszer érésével. A gyermek mozgásának és észlelésének fejlődése egy-egy életszakaszban a központi idegrendszer egy-egy meghatározott területének irányítása alatt áll. Ha a mozgásfejlődés szakaszai során a kapcsolódó érzékelő és irányító központok nem fejlődnek, nem differenciálódnak megfelelően, akkor segíthet a komplex mozgásterápia-fejlesztés. 

Hogyan?

A fejlesztés során az idegrendszeri érésben elmaradt területek lehetőséget kapnak a deficitek ledolgozására, a hiányok pótlására, tehát az idegpályák megfelelően fejlődhetnek az agyi rendszerben. A mozgásfejlődési szakaszok újraélésével az idegrendszer újraszerveződik, pozitív változások következnek be például a tanulás,  magatartás, önbizalom területén és a mindennapi életben. Az egyénre szabott sajátos mozgássor az idegrendszerre hatva,  a mozgáson keresztül fejleszti a kívánt területet. 

Lehetséges online és offline konzultációk:

 • Egyéni
 • Kiscsoportos
 • Nagycsoportos

 • A felmérés másfél-két óra, gyermek esetében szülő jelenlétével
 • A fejlesztő feladatsor naponta 20-30 perc
 • 4-5 hetente kontrollvizsgálat során került betanításra az új feladatsor 45 perc/alkalom 
 • Tapasztalatok megbeszélése és a nehézségek megoldása lehetséges
 • A havi találkozások közötti konzultáció díjmentes!
 • 8-15 alkalom kontroll-látogatás szükséges a kívánt változás eléréséhez 
 • Jelentkezés: Mityók-Pálfalvi Ivett, ivettpalfalvi@gmail.com, vitalped.edu@gmail.com

A tanulási nehézség oka


Az ok az esetek 70 százalékában az idegrendszer alulszervezettsége. Ez annál jelentősebb, minél súlyosabb az agyi kéreg funkciózavara. Tünetcsoportja jól felismerhető, széles skálán mozog. A hátrányok ledolgozásához speciális és személyre szabott támogatás szükséges. A tanulási nehézség az akarattól független állapot, következménye lehet például a magatartási zavar.

Mit tehet a szülő és a környezet?

Fontos, hogy reális értékelést kapjon a gyermek képességeit illetően és sok dicsérettel legyen ösztönözve a gyengébben működő területek gyakorlására! A fejlesztés hatékonysága függ attól is, hogy a szülő a szakemberrel és a gyermekkel együttműködik-e.

Tünetek

 • sok kudarc
 • rendezetlen nagymozgás
 • alulteljesítés
 • diszkalkulia, diszgráfia, diszlexia
 • éjszakai ágybavizelés
 • visszahúzódás
 • figyelemzavar
 • hiperaktivitás
 • agresszivitás
 • nyelvi fejlettség zavara
 • ügyetlenség
 • magatartászavar