A tanulási nehézségek megelőzése és oldása

2018.03.05

Jókedvűen, kitartással, sikeresen! Hollandiában és Magyarországon!

Lépések az idegrendszer célzott fejlesztése útján!

Prevenció, korrekció!

Hiszen a figyelem az idegrendszer tökéletes működésének eredménye!

Lehetőség van a szűrésre és a hátrányok ledolgozására!

Az iskolában is könnyíthetünk a terheken!

Lépések a motiváció megteremtéséért és a tanulási képesség fejlesztéséért!

Miért is ne lehetne öröm az élethosszig tartó tanulás?

Felső korhatár nélkül!

A komplex mozgásterápiás fejlesztés a tanulási nehézségek és magatartászavarok megelőzésére és oldására (KMT) egy hatékony módszer főként 5-6 éves kortól a prevencióra és a korrekcióra felső korhatár nélkül. A tanulási képesség fejlesztése az idegrendszer érése és a mozgásfejlődés közötti összefüggésekkel, ezek tanulásra gyakorolt hatásaival foglalkozik a személyiségfejlődés törvényszerűségeinek figyelembe vételével. A fejlesztés bármikor lehetséges, leglátványosabb a 6-7, 12-13 és 17-18 éves korban, hiszen az idegrendszer fejlődése minőségi változáson megy át ezekben az időszakokban.

Egy olyan fejlesztő módszer, ami segít a gyermeknek felkészülni az iskolára, vagy ha már iskolás több sikerélményhez jutni! Magyarországon már számos óvoda és iskola alkalmazza a módszert! Sokan felnőttkorban is a hatékony munka érdekében!

Lehetséges:

  • Egyéni vizsgálat
  • Kiscsoportos vizsgálat
  • Nagycsoportos vizsgálat

Jelentkezés:  Mityók-Pálfalvi Ivett, ivettpalfalvi@gmail.com, vitalped.edu@gmail.com

Mi várható a foglalkozások során?

  • A felmérés másfél-két óra szülő és gyermek jelenlétével
  • A fejlesztő feladatsor naponta 20-30 perc
  • Kontrollokra 3-5 hetente kerül sor, 45 perc/alkalom
  • Tapasztalatok megbeszélése és a nehézségek megoldása lehetséges
  • A havi találkozások közötti telefonos konzultáció díjmentes!
  • 8-15 alkalom kontroll-látogatás szükséges a gyermek állapotának megnyugtató rendeződéséhez
  • A szülői konzultáció során a fejlesztés szükségességének mértéke és típusa meghatározható, otthoni fejlesztő-játékötletek megbeszélése is zajlik. Általában egy alkalomra van szükség, igény szerint többször is. (45 perc/alkalom)

Tünetek

 Sok a kudarc?                               Rendezetlen nagymozgás?                       Alulteljesítés?                                    

             Diszkalkulia?                        Éjszakai ágybavizelés?                                   Visszahúzódás?                                                  

 Figyelemzavar?                         Hiperaktivitás?                            Gyakori a betűtévesztés?                                 

                    Agresszivitás?                     Nyelvi fejlettség zavara?                       Ügyetlenség? 

 

A tanulási nehézség oka


Az ok az esetek 70 százalékában az idegrendszer alulszervezettsége. Ez annál jelentősebb, minél súlyosabb az agyi kéreg funkciózavara. Tünetcsoportja jól felismerhető, széles skálán mozog. A hátrányok ledolgozásához speciális és személyre szabott támogatás szükséges. A tanulási nehézség az akarattól független állapot, következménye lehet például a magatartási zavar.

Mit tehet a szülő és a környezet?

Fontos, hogy reális értékelést kapjon a gyermek képességeit illetően és sok dicsérettel legyen ösztönözve a gyengébben működő területek gyakorlására! A fejlesztés pedig akkor hatékony, ha a szakemberrel és a gyermekkel együttműködik.

A terápiáról


Carl Henry Delacato neurológus dolgozta ki a terápiát, ezt fejlesztette tovább Kulcsár Mihályné. A mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll az idegrendszer érésével, a gyermek mozgásának és észlelésének fejlődése egy-egy életszakaszban a központi idegrendszer egy-egy meghatározott területének irányítása alatt áll. Ha a mozgásfejlődés szakaszai során a kapcsolódó érzékelő és irányító központok nem fejlődnek, differenciálódnak megfelelően, akkor tanulási nehézség, viselkedési probléma, magatartászavar jöhet létre. A szakszerűen megtervezett mozgásfejlesztéssel az érésben elmaradt területek lehetőséget kapnak a deficitek ledolgozására, a hiányok pótlására, tehát az idegpályák megfelelően fejlődhetnek az agyi rendszerben. Ne feledjük, a figyelem az idegrendszer tökéletes működésének eredménye.