ARTcoWORKers

2021.04.08

ARTcoWORKers Erasmus+ nemzetközi projekt

Szerző: Pataki Veronika és Pálfalvi Ivett


Projekt címe:

ARTcoWORKers
Művészetek és fogyatékossággal élők - kooperatív digitális együttműködés a világjárvány idején az inklúzióért

Projekt időtartama:
2021.04.01 - 2023.03.31.

Támogató:
Erasmus+ KA2
Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA227
Partnerships for Creativity

Partner szervezetek:
VSBI Verein zur sozialen und beruflichen Integration e.V. , NÉMETORSZÁG
KOPF, HAND und FUSS gemeinnützige Gesellschaft für Bildung mbH, NÉMETORSZÁG
People First Egyesület - Pécs, MAGYARORSZÁG
Citizen's Association for Multimedia Art Theater, Creativity and Culture SHADOWS AND CLOUDS Skopje, ÉSZAK-MACEDÓN KÖZTÁRSASÁG
VitalPed, HOLLANDIA

A Vitalped feladata a projekt hollandiai menedzselésén túl a tréning anyagainak a kidolgozása, háttérmunkák felügyelete és a blended learning, e-learning kidolgozásának és megvalósulásának szakmai irányítása.


Projekt összefoglaló dióhéjban:

A Covid járvány napjaink egyik legsokkolóbb világméretű eseménye volt mindenki számára. A rengeteg negatív hatása mellett azonban sok olyasmit is tanulhattunk belőle, amit érdemes felhasználni a jövőben. A legfontosabb az együttműködés, összefogás szükségessége. A másik tanulság pedig, hogy léteznek társadalmi csoportok, melyek sokkal erőteljesebben érintettek a hasonló krízishelyzetekben. Őket kell segítenünk elsősorban.
Az ARTcoWORKers projekt már a nevében is jelzi mindezt: négy ország dolgozik együtt (WORK) azért, hogy segítsen a fogyatékossággal élőknek a hasonló nehéz helyzetekben, ehhez pedig az egyik legtöbbek által érthető, és leginkább használható nyelvet használja, a művészetet (ART).
Mindeközben érzékenyíti a társadalmi befogadásra, és új utat mutat a művészek számára is, akik szintén erőteljesen érintettek voltak a Covidban.

Kicsit részletesebben a projektről:

A projekttel fel akarjuk vértezni a fogyatékossággal élőket a szükséges eszközökkel és készségekkel ahhoz, hogy kreatív és innovatív megoldásokat találjanak a kirekesztés és az elszigeteltség kockázatával szemben, illetve a társadalmi befogadás eléréséhez a pandémia helyzetben is. Különösen arra keresünk megoldásokat, hogy a kulturális és kreatív iparágak hogyan kűzdhetnek meg ezekkel a társadalmi kihívásokkal, és hogyan járulhatnak hozzá a világjárvány leküzdéséhez. Különös figyelmet fordítunk a kreatív megoldásokra és a fogyatékossággal élő művészekre.

Másrészt a kulturális és kreatív iparágakat is jelentős korlátozások érték, munkanélküliség, bezárások, jövedelem nélküliség. Kifejezetten igaz ez a fogyatékossággal élő művészekre és kulturális dolgozókra.
Ezért úgy láttuk, szükség van egy nemzetközi projektre, amely egyrészt a fogyatékossággal élők és a különböző országok művészeti és kulturális iparával kapcsolatos tapasztalatok cseréjét szervezi. Másrészről pedig megtalálja az érdekelt csoportokban azokat az erőforrásokat és kreativitást, amelyek a művészetek és a kultúra együttműködésében, az egyenlő jogok és önrendelkezés követelésében, a világjárvány korlátozásainak leküzdésében, és új vállalkozások, foglalkoztatás és jövedelmek létrehozásában való együttműködésben teljesedhetnek ki.
A projekt négy fő kimenete:

  1. Az ARTcoWORKers Módszertan
  2. Az ARTcoWORKers Tananyag és kurzus a fogyatékossággal élők számára az aktív polgári szerepvállalás és a kreatív munka témában
  3. Az ARTcoWORKers Előadóművészet - 6 árnyékszínházi előadás
  4. ARTcoWORKers Platform/digitális eszköztár

Partnerként együttműködünk továbbá fogyatékossággal élők felnőttoktatási szakértőivel, a fogyatékossággal élők képviseleti szervezeteivel, pedagógiai és képzési szakértőkkel, művészekkel és színházi szövetségekkel, valamint a kreatív munka és az inkluzív együttműködés téma szakértőivel. Ez a földrajzi, strukturális és üzleti sokszínűség teszi a konzorciumot nagyon kompetenssé és erőssé.

A projekt várható fő hatásai:

  • A bevont fogyatékossággal élők képzettséget kapnak és feljogosítva érezhetik magukat arra, hogy a művészetet és a színházi darabokat önképviseletre használják, illetve egyenlő jogokat érvényesíthessenek a világjárvány idején, csakúgy mint más diszkriminációs helyzetekben.
  • A fogyatékossággal élők jobban és egyenlőben férhetnek hozzá a felnőttkori tanulási lehetőségekhez, különösen a digitális tanuláshoz.
  • A széleskörű helyi, regionális és nemzeti közvélemény, valamint a politikai döntéshozók sokkal több ismeretet szereznek az ENSZ CRPD-ről, a fogyatékossággal élők jogairól általában és egy világjárvány idején, és ezáltal visszaszorítják az intézményekben és otthon élő fogyatékossággal élő személyek hátrányos megkülönböztetését és szegregációját.
  • A felnőttképzési szervezetek, valamint a művészeti és kulturális üzletág közötti együttműködés a kreativitás megerősítéséhez vezet a nem formális és formális oktatásban. Mindkét ágazatban új készségek és kompetenciák jönnek létre.
  • Az érintett művészeti, kulturális és kreatív ipar új üzleti és munkalehetőségeket talál a fogyatékossággal élőkkel együttműködésben.
  • A fogyatékossággal élők lehetőséget kapnak arra, hogy művészként vagy a kulturális ágazatban dolgozóként tevékenykedjenek.

A magyar partner (a People First Egyesület) fő feladata
a disszemináció (a projekt eredményeinek terjesztése), és a szociális média, illetve marketing terv és a projekt a társadalom felé megformált üzenetének létrehozása.
A disszeminációs feladatok jelentése ez esetben a kezdetektől minőségi információt eljuttatni a célközönséghez, különösen a szociális média terén.
Emellett a zárókonferencia és a nemzetközi színdarab szervezése és berlini bemutatása szintén a People First feladatát képezi, csakúgy mint a résztvevők számára tréning szervezése.
A hálózatépítés, a partnerség, amely összeköti a művészeti és kulturális ágazat résztvevőit, a fogyatékossággal élőket, az emberi jogi szervezeteket és a szociális/kreatív gazdaságot szintén a mi vezetésünkkel valósul meg.
Több helyi, a művészetben tevékeny civil szervezettel fogunk együtt dolgozni a projekt megvalósításán.

A projekt hírei itt követhetőek:


WEB: https://artcoworkers.eu


Facebook: https://www.facebook.com/Artcoworkers-104689898685507